Hôm nay: 25/04/2014 01:52 (giờ VN)
Ngày DL / /
Thò tay mà bứt cọng ngò
Thương em đứt ruột giả đò ngó lơ