Hôm nay: 26/07/2016 13:24 (giờ VN)
Ngày DL / /
Khôn ngoan chẳng lọ là nhiều
Người khôn mới nói nửa điều đã khôn