Hôm nay: 30/05/2016 17:33 (giờ VN)
Ngày DL / /
Rủ nhau đi cấy đi cày
Bây khó nhọc có ngày phong lưu
Trên đồng cạn dưới đồng sâu
Chồng cày vợ cấy, con trâu đi bừa