Hôm nay: 04/08/2015 18:42 (giờ VN)
Ngày DL / /
Chớp đông nhay nháy, gà gáy thì mưa
Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa.