Hôm nay: 07/10/2015 17:01 (giờ VN)
Ngày DL / /
Trăm năm ai chớ bỏ ai
Chỉ thêu nên gấm, sắt mài nên kim