Hôm nay: 28/08/2015 14:23 (giờ VN)
Ngày DL / /
Hoa thơm ai dễ bỏ rơi
Người khôn ai nỡ nặng lời với ai