Hôm nay: 29/10/2016 04:35 (giờ VN)
Ngày DL / /
Vườn ai trồng trúc trồng tre
Ở giữa trồng chè, hai bên đào ao
Aáy nhà một đấng anh hào
Họ Phan, làng Thái, đồng bào kính yêu