Hôm nay: 29/08/2016 07:03 (giờ VN)
Ngày DL / /
Ngó ra sông Cái
Ngó ngoái thấy đình
Hạc chầu thần còn đủ cặp
Huống chi mình muốn lẻ đôi !