Hôm nay: 28/06/2016 03:10 (giờ VN)
Ngày DL / /
Anh đi anh nhớ quê nhà
Nhớ canh rau muống, nhớ cà chấm tương
Nhớ ai dãi nắng dầm sương
Nhớ ai tát nước bên đường hôm mai