Hôm nay: 18/04/2014 09:59 (giờ VN)
Ngày DL / /
Nói chín thì nên làm mười
Nói mười làm chín kẻ cười người chê