Hôm nay: 29/11/2015 17:29 (giờ VN)
Ngày DL / /
Cô kia cắt cỏ một mình,
Cho anh cắt với chung tình làm đôi
Cô còn cắt nữa hay thôi,
Cho anh cắt với, làm đôi vợ chồng.