Hôm nay: 31/07/2014 00:11 (giờ VN)
Ngày DL / /
Yêu nên tốt, ghét nên xấu
Cuả người bồ tát, của mình lạt buộc.