Tết Hàn Thực (Ngày Mồng 3 Tháng 3)

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.Ý nghĩa:

Theo phong tục xưa của Trung Quốc: vào tiết Hàn Thực 3/3 mọi người không nổi lửa mà chỉ ăn đồ nguội đã chuẩn bị sẵn từ hôm trước. Hàn thực có nghĩa là thức ăn nguội.

Ngày nay, người Việt Nam vào tiết Hàn Thực vẫn nổi lửa nấu nướng bình thường và thường làm bánh trôi - bánh chay để tượng trưng cho tết Hàn Thực. Chính vì vậy tết này còn được gọi là Tết Bánh Trôi - Bánh Chay.

Sắm lễ:

Mâm lễ cúng ngày Tết Hàn Thực gồm: Hương, hoa, trầu cau và 5 (hoặc 3 bát) bánh trôi, 5 (3 bát) bánh chay dâng lên bàn thờ.

Văn khấn Tết Hàn Thực: Tết Hàn Thực ngày 3 tháng 3 khi cúng Tổ Tiên thì phải khấn thần ngoại trước, thần nội sau.

Văn khấn tết Hàn Thực

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

- Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

- Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

- Con kính lạy Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá, Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là:...........

Ngụ tại:………………………

Hôm nay là ngày……………………….. gặp tiết Hàn Thực, tín chủ chúng con cảm nghĩ thâm ân trời đất, chư vị Tôn thần, nhớ đức cù lao Tiên tổ, thành tâm sắm lễ, quả cau lá trầu, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương, dâng lên trước án. Chúng con kính mời ngài Bản cảnh Thành hoàng Chư vị Đại Vương, ngài bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài thần giáng lâm trước án chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ..................... cúi xin thương xót con cháu giáng về linh chứng giám tâm thành thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời các vị vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ ngụ trong nhà này, đất này đồng lâm án tiền, đồng lai hâm hưởng, phù hộ cho toàn gia chúng con luôn luôn mạnh khoẻ, mọi sự bình an, vạn sự tốt lành, gia đình hoà thuận, trên bảo dưới nghe.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Về lại trang mục lục

cặp đôi ma kết và song tử cung ma kết và song tử sử dụng vật phẩm phong thủy cặp đôi nhân mã và song tử cung nhân mã nam và song tử nữ cung nhân mã và song tử May mắn nhờ bài trí vật phẩm phong cặp đôi song ngư và sư tử cặp đôi song ngư và song tử cung song ngư và song tử cung song tử hợp màu gì cặp đôi song ngư và thần nông cung song ngư và thần nông cung thiên bình và song ngư có hợp nhau con số trong phong thủy chuyện tình của song ngư và thiên yết cung song ngư và tính cách giải mã tính cách của song ngư qua ngày song ngư và tính cách cung song ngư và tình yêu tình yêu của cung song ngư và thiên bình cung song ngư nam và xử nữ nữ cung song ngư và xử nữ cung song ngư và xử nữ có hợp nhau ngày tết biển số xe máy theo phong thủy chọn biển số xe máy theo phong thủy phong thủy biển số xe cặp đôi song ngư và xử nữ những con số giấc mơ những con số giấc mơ và các con số giấc mơ và những con số đề cung sư tử và song ngư có hợp nhau con số may mắn chàng song ngư nàng bạch dương cung song ngư và bạch dương đàn ông song ngư phụ nữ bọ cạp cung song ngư và bọ cạp cặp đôi song ngư và cự giải chuyện tình song ngư và cự giải cặp đôi song ngư và ma kết cung song ngư và cung sư tử cung song ngư nam và ma kết nữ cung song ngư và ma kết cặp đôi nhân mã và song ngư chàng nhân mã và nàng song ngư chòm sao chia tay lý do cung hoàng đạo chia tay con trai song ngư và con gái sư tử cung bảo bình có hợp với cung song ngư