1.1. Giờ “Phúc tinh” tốt cho mọi vỉệc Ngày Giáp: giờ Dần Ngày Ất: giờ Hợi, Sửu Ngày Bính: giờ Tý, Sửu Ngày Đinh: giờ Dậu Ngày Mậu: giờ Thân Ngày Kỷ: giờ Mùi Ngày Canh: giờ Ngọ Ngày Tân: giờ Tý Ngày Nhâm: giờ Thìn Ngày Quý: giờ Mão 1.2. Giờ Phật lộc

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

Horoszkop

 1.1. Giờ “Phúc tinh” tốt cho mọi vỉệc

 1. Ngày Giáp: giờ Dần
 2. Ngày Ất: giờ Hợi, Sửu
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Sửu
 4. Ngày Đinh: giờ Dậu
 5. Ngày Mậu: giờ Thân
 6. Ngày Kỷ: giờ Mùi
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tý
 9. Ngày Nhâm: giờ Thìn
 10. Ngày Quý: giờ Mão

1.2. Giờ Phật lộc” tốt cho thương mại, nhậm chức, nhận việc

 1. Ngày Giáp: giờ Thìn
 2. Ngày Ất: giờ Mão, Tuất
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Thân
 4. Ngày Đinh: giờ Ngọ
 5. Ngày Mậu: giờ Tý, Thìn
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Thân, Tuất
 8. Ngày Tân: giờ Thân, Dậu
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ, Hợi
 10. Ngày Quý: giờ Tý, Thìn

1.3. Giờ “Thiên ất” tốt cho thi cử, nhậm chức

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Tân: giờ Ngọ
 3. Ngày Mậu: giờ Mùi
 4. Ngày Nhâm: giờ Mão
 5. Ngày Canh: giờ Dần
 6. Ngày Quý: giờ Tị

1.4. Giờ tốt cho nhập học, giao dịch

 1. Ngày Giáp: giờ Sửu
 2. Ngày Ất: giờ Tý
 3. Ngày Bính: giờ Dậu
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mùi
 6. Ngày Kỷ: giờ Thân
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dần
 9. Ngày Nhâm: giờ Mão
 10. Ngày Quý: giờ Tị

1.5. Giờ “Thiên phúc quý nhân” tốt cho việc cầu xin

 1. Ngày Giáp: giờ Dần, Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thìn, Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tý, Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Dần, Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dậu, Dần
 7. Ngày Canh: giờ Hợi, Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Dậu, Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Tuất, Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Ngọ, Tị

1.6. Giờ “Thiên quan quỷ nhân” tốt cho nhậm chức, nhập trường

 1. Ngày Giáp: giờ Mùi
 2. Ngày Ất: giờ Thân
 3. Ngày Bính: giờ Tị
 4. Ngày Đinh: giờ Hợi
 5. Ngày Mậu: giờ Mão
 6. Ngày Kỷ: giờ Dần
 7. Ngày Canh: giờ Ngọ
 8. Ngày Tân: giờ Tị
 9. Ngày Nhâm: giờ Ngọ
 10. Ngày Quý: giờ Tị


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Về Menu

Tử Vi Xem Ngày Giờ cách tính ngày giờ tốt để xuất hành chọn giờ tốt chuyển nhà chọn ngày giờ tốt dọn nhà chọn ngày giờ tốt để xuất hành


Vòng thế Thanh Long tướng khuôn mặt Nguoi hóa giải vận đen Phòng PhÃƒÆ Tuổi At suu Tào van イーラパーク静岡県東部 hàng manh địa võng chính trực hạnh Nhất diệp tri thu download vi Xin que Giáp thân 2004 Cung Sửu nhà tụ khí áp Xử Nữ Coi Nhàn hội Đình xốm chòm sao mạnh mẽ ĐẶT TÊN CON đoán vận mệnh phong khí sắc tử vi năm 2018 hè 2017 4 xem boi online lỗ Đặt két sắt 13 cung ngọ đau giải mã giấc mơ thấy vàng an noi Thúy cuoc mơ thấy bếp họ tên hay Bích thượng thổ Tu tỏ Sao thiên mã thân chủ chọn tầng chung cư hợp tuổi Xem bói tình yêu qua màu sắc ưa thích nội