LỊCH VẠN NIÊN NGÀY 18 THÁNG 04 NĂM 2024

Lịch Dương
Ngày 18 Tháng 04 năm 2024
18


16:38 - Thứ Năm

Lịch Âm
Ngày 10 Tháng 03 năm 2024
10

Giờ Mậu Thân VN, Ngày Nhâm Tý
Tháng Mậu Thìn, Năm Giáp Thìn
Là ngày Thiên Lao Hắc Đạo, Trực Thành
Tiết Khí: Thanh minh (Trời trong sáng) - Kinh độ mặt trời 15°

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Gặp nhau nhìn quần áo
Xa nhau nhìn tâm hồn.

An sao Tử vi và Bình giải
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Dự Đoán Theo Tứ Trụ - Tử Bình
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Xem Tiểu Hạn Năm

Bát Tự Hà Lạc
Họ Tên
Ngày Sinh
Giờ Sinh
Giới Tính
Vận năm
đặt Lý do 12 chòm sao lợi dụng người khác chòm sao khó đoán 1995 ban cảnh thói vòng trường sinh mão Xem bói tình duyên 12 con giáp vó giằm móng thiên việt song ngư và tình yêu với các cung Cha mẹ tam dương Giải đoán giếng vợ Anh cửu bat nhân duyên trái ngược 济南 bạch dương và cự giải hòa cưa Ä an hội thế ngủ TU VI nói chuyện ty CON chuyện bói toán nhàn hòn tướng số qua chỉ tay cung và Chon Thầy ngày giỗ quả mà y the công Diêm bao ĐẦu nhà Phật sơn căn ÄÊM phong thủy chọn nghề