NGÀY

NGÀY TỐT TRONG THÁNG 05/2023

Lịch Dương
1
Tháng 05

Lịch Âm
12
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Thứ Hai Ngày 1/05/2023 nhằm Ngày 12/03/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mùi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
2
Tháng 05

Lịch Âm
13
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Ba Ngày 2/05/2023 nhằm Ngày 13/03/2023 Âm lịch
Ngày Canh Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
3
Tháng 05

Lịch Âm
14
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 3/05/2023 nhằm Ngày 14/03/2023 Âm lịch
Ngày Tân Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
4
Tháng 05

Lịch Âm
15
Tháng 03

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 4/05/2023 nhằm Ngày 15/03/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Tuất, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
5
Tháng 05

Lịch Âm
16
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Sáu Ngày 5/05/2023 nhằm Ngày 16/03/2023 Âm lịch
Ngày Quý Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
6
Tháng 05

Lịch Âm
17
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 6/05/2023 nhằm Ngày 17/03/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Tý, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
7
Tháng 05

Lịch Âm
18
Tháng 03

Ngày Dưới Trung Bình

Chủ Nhật Ngày 7/05/2023 nhằm Ngày 18/03/2023 Âm lịch
Ngày Ất Sửu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
8
Tháng 05

Lịch Âm
19
Tháng 03

Ngày Cực Tốt

Thứ Hai Ngày 8/05/2023 nhằm Ngày 19/03/2023 Âm lịch
Ngày Bính Dần, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Cực Tốt Mọi việc điều tốt lành, thuận buồm xui gió, không nên bỏ lở cơ hội
Xem chi tiết

Lịch Dương
9
Tháng 05

Lịch Âm
20
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 9/05/2023 nhằm Ngày 20/03/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Mão, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
10
Tháng 05

Lịch Âm
21
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Tư Ngày 10/05/2023 nhằm Ngày 21/03/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Thìn, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
11
Tháng 05

Lịch Âm
22
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Năm Ngày 11/05/2023 nhằm Ngày 22/03/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Tỵ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
12
Tháng 05

Lịch Âm
23
Tháng 03

Ngày Rất Xấu

Thứ Sáu Ngày 12/05/2023 nhằm Ngày 23/03/2023 Âm lịch
Ngày Canh Ngọ, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
13
Tháng 05

Lịch Âm
24
Tháng 03

Ngày Cực Xấu

Thứ Bảy Ngày 13/05/2023 nhằm Ngày 24/03/2023 Âm lịch
Ngày Tân Mùi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
14
Tháng 05

Lịch Âm
25
Tháng 03

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 14/05/2023 nhằm Ngày 25/03/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Thân, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
15
Tháng 05

Lịch Âm
26
Tháng 03

Ngày Tốt Trên Trung Bình

Thứ Hai Ngày 15/05/2023 nhằm Ngày 26/03/2023 Âm lịch
Ngày Quý Dậu, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Trên Trung Bình Chỉ nên làm những việc ít quan trọng, những việc quan trong nên chọn ngày khác
Xem chi tiết

Lịch Dương
16
Tháng 05

Lịch Âm
27
Tháng 03

Ngày Trung Bình

Thứ Ba Ngày 16/05/2023 nhằm Ngày 27/03/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Tuất, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
17
Tháng 05

Lịch Âm
28
Tháng 03

Ngày Tương đối Tốt

Thứ Tư Ngày 17/05/2023 nhằm Ngày 28/03/2023 Âm lịch
Ngày Ất Hợi, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
18
Tháng 05

Lịch Âm
29
Tháng 03

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Năm Ngày 18/05/2023 nhằm Ngày 29/03/2023 Âm lịch
Ngày Bính Tý, Tháng Bính Thìn, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
19
Tháng 05

Lịch Âm
01
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Sáu Ngày 19/05/2023 nhằm Ngày 01/04/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Sửu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
20
Tháng 05

Lịch Âm
02
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Thứ Bảy Ngày 20/05/2023 nhằm Ngày 02/04/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Dần, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Lao Hắc Đạo - Trực Thu
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
21
Tháng 05

Lịch Âm
03
Tháng 04

Ngày Rất Xấu

Chủ Nhật Ngày 21/05/2023 nhằm Ngày 03/04/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Mão, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Nguyên Vũ Hắc Đạo - Trực Khai
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 13h-15h | 11h-13h | 17h-19h
Rất Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Những việc quan trọng dù lớn dù nhỏ nên chọn ngày tốt hơn để làm
Xem chi tiết

Lịch Dương
22
Tháng 05

Lịch Âm
04
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Hai Ngày 22/05/2023 nhằm Ngày 04/04/2023 Âm lịch
Ngày Canh Thìn, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo - Trực Bế
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
23
Tháng 05

Lịch Âm
05
Tháng 04

Ngày Cực Xấu

Thứ Ba Ngày 23/05/2023 nhằm Ngày 05/04/2023 Âm lịch
Ngày Tân Tỵ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Câu Trần Hắc Đạo - Trực Kiến
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Cực Xấu Chỉ nên thực hiện các công việc hàng ngày. Tuyệt đối không nên làm bất cứ chuyện gì vào ngày này
Xem chi tiết

Lịch Dương
24
Tháng 05

Lịch Âm
06
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 24/05/2023 nhằm Ngày 06/04/2023 Âm lịch
Ngày Nhâm Ngọ, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thanh Long Hoàng Đạo - Trực Trừ
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết

Lịch Dương
25
Tháng 05

Lịch Âm
07
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Năm Ngày 25/05/2023 nhằm Ngày 07/04/2023 Âm lịch
Ngày Quý Mùi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Minh Đường Hoàng Đạo - Trực Mãn
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
26
Tháng 05

Lịch Âm
08
Tháng 04

Ngày Tương đối Xấu

Thứ Sáu Ngày 26/05/2023 nhằm Ngày 08/04/2023 Âm lịch
Ngày Giáp Thân, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Thiên Hình Hắc Đạo - Trực Bình
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 7h-9h | 9h-11h | 13h-15h | 19h-21h
Tương đối Xấu Không nên làm việc gì quan trọng vào ngày này, nên hạn chế mọi việc
Xem chi tiết

Lịch Dương
27
Tháng 05

Lịch Âm
09
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Bảy Ngày 27/05/2023 nhằm Ngày 09/04/2023 Âm lịch
Ngày Ất Dậu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Chu Tức Hắc Đạo - Trực Định
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 3h-5h | 5h-7h | 11h-13h | 13h-15h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
28
Tháng 05

Lịch Âm
10
Tháng 04

Ngày Tương đối Tốt

Chủ Nhật Ngày 28/05/2023 nhằm Ngày 10/04/2023 Âm lịch
Ngày Bính Tuất, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Qũy Hoàng Đạo - Trực Chấp
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 7h-9h | 9h-11h | 15h-17h | 17h-19h | 21h-23h
Tương đối Tốt Mọi việc tương đối tốt lành, có thể làm những việc quan trọng nếu không thể chờ ngày tốt hơn
Xem chi tiết

Lịch Dương
29
Tháng 05

Lịch Âm
11
Tháng 04

Ngày Trung Bình

Thứ Hai Ngày 29/05/2023 nhằm Ngày 11/04/2023 Âm lịch
Ngày Đinh Hợi, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Kim Đường Hoàng Đạo - Trực Phá
Giờ tốt trong ngày: 1h-3h | 7h-9h | 11h-13h | 13h-15h | 19h-21h | 21h-23h
Trung Bình Không tốt cũng không xấu, chỉ nên làm những việc thường ngày
Xem chi tiết

Lịch Dương
30
Tháng 05

Lịch Âm
12
Tháng 04

Ngày Dưới Trung Bình

Thứ Ba Ngày 30/05/2023 nhằm Ngày 12/04/2023 Âm lịch
Ngày Mậu Tý, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Bạch Hổ Hắc Đạo - Trực Nguy
Giờ tốt trong ngày: 23h-1h | 1h-3h | 5h-7h | 11h-13h | 15h-17h | 17h-19h
Dưới Trung Bình Phần xấu nhiều hơn phần tốt, nên hạn chế làm những việc quan trọng
Xem chi tiết

Lịch Dương
31
Tháng 05

Lịch Âm
13
Tháng 04

Ngày Rất Tốt

Thứ Tư Ngày 31/05/2023 nhằm Ngày 13/04/2023 Âm lịch
Ngày Kỷ Sửu, Tháng Đinh Tỵ, Năm Quý Mão
Ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo - Trực Thành
Giờ tốt trong ngày: 3h-5h | 5h-7h | 9h-11h | 15h-17h | 19h-21h | 21h-23h
Rất Tốt Nên triển các công việc quan trọng như động thổ, cưới hỏi, ký kết hợp đồng, xuất hành, hội họp, nhận chức, sửa chữa nhà cửa...
Xem chi tiết
Xem Tiếp


DÃƒÆ con người gian xảo sao thiÊn cƠ chuyen la là lông mày chổi sể giải giải mã giấc mơ bị chó cắn chế hóa Giờ tốt Xem sao mộc đục boi bai dinh cách chữa chim bị gãy cánh sắc màu tình yêu dễ thương của nàng bọ cạp và các cung số cúng gà đêm Giao thừa Tỉnh đinh mão y nghia Ý nghĩa sao Kình Dương Búp giuong tẠmá Mệnh khu Quan the am tu vi dau so tam hop phu 1972 phong thuỷ mơ thấy mặc quần áo rách Hội Chùa Muống dần Ho cháy nhà Hoà Boi tinh duyên cách giải hạn sao xấu trưng bính tý 1996 mệnh gì người mệnh cấn cuoi giÃƒÆ y