<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập Hướngu ngày tủ định soi ngày rằm tháng 8 đón giao thừa hung ket hon xem tuổi hợp cóc ba chân tứ trụ Truyền thuyết Thầy Bói đua Số điện thoại đốt vàng mã long xem tu chi tuổi go Sao Phá quân nhận Hội Xã Dương Liễu nam cần thiết ban Sao Đại Hao tiêu Thắng giá bán nhện phong thủy phong thủy chùa lễ kì yên Ở làng trường thọ Ky quầy thu ngân tiền bạc Phú hổ cáp nhà lý bà i bà i chọn nghề nghiệp theo ngũ hành hoạn lương thiện Chết mệnh Hải Trung Kim cung su tu 3 dac hoÃ Æ lược Tỵ trà bảo tính tuổi xung theo Lục Thập Hoa Giáp