<<  <  *  >  >> <<  >>
Giao diện hiển thị
Không hiển thị
Ngày-Tháng-Năm
Cát thần
Hung thần

Giờ Tốt và Xấu Trong Ngày
Thời Hoàng ĐạoHắc Đạo phân biệt thời tinh khởi bằng 1 trong 2 màu này
Giờ Can Chi Cát Hung Thần Kết quả
23-1 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
1-3 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
3-5 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
5-7 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
7-9 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
9-11 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
11-13 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
13-15 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
15-17 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
17-19 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
19-21 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx
21-23 xx xx Tinh xx xx xx xx
Nghi xx xx
Kị xx xx

Khai Sơn Lập HướngCầu tướng mũi nghèo xây tu vi Nữ con giáp nhận được sự cưng chòm sao FA thuan vận xấu mũi đế vương Trạng Văn xương bói Thieu tri kỷ tỵ 1989 mệnh gì Thìn phong thủy xe hơi thủy quái Ý nghĩa sao trực phù ngu hanh 12 Cung Hoàng Đạo giếng trời bà nà lòng bàn tay Thiên Hà Thủy Ngá xem quẻ HỮU BẬT đặt máy tính theo phong thủy xuân Sao Tam Thai ở cung mệnh xem tuong tiết Thanh Minh Bát Tự người tuổi Sửu Khổng minh Tuổi tỵ thảm trước cửa chính xem tử vi Treo tranh theo phong thủy có thể Xem ngày sinh tuổi Hợi hoá giải góc khuất và cột nhà đốt ngón tay người lương thiện Dat ten con Hoa BAN THẦN TÀI y nghia Giải đoán Mầu sâc 12 thờ thần Tài