Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương

Tử Vi, Tứ Trụ, Xem Tướng, Gieo quẻ, Xem bói

Ý nghĩa sao Tử phù

Ý nghĩa sao Tử phù

Hành: Kim

Loại: Hung Tinh

Đặc Tính: Tật bệnh, buồn thảm, nguy khốn, gây rắc rối ngăn trở công việc.

Là một phụ tinh. Là Sao thứ 6 trong 12 sao thuộc vòng sao Thái Tuế theo thứ tự: Thái Tuế, Thiếu Dương, Tang Môn, Thiếu Âm, Quan Phù, Tử Phù, Tuế Phá, Long Đức, Bạch Hổ, Phúc Đức, Điếu Khách, Trực Phù. Luôn có sao Nguyệt Đức đồng cung.

Sao Tử Phù chủ sự buồn thảm, nguy khốn. Đây là một hung tinh loại nhẹ, chỉ một ác lâm vừa phải có mức độ.

Sao Tử Phù thuộc hành Kim, chủ sự tang thương, hay gây rắc rối, ngăn trở mọi sự việc. Ngoài ra, còn có ý nghĩa sự chết, báo hiệu tang thương.


Nguồn: ST & Tổng hợp từ Internet:

Về Menu

Ý nghĩa sao Tử phù sao tử phù trong lá số tử vi Sao Tử Phù ở cung mệnh Sao Tử Phù


cóc ba chân cong tâm sinh duyên tứ tượng bat huong Giap chon nam quý Thuy Hứa nhâm Mậu Tý trường lưu thủy Sao Hồng Loan MẠイーラパーク静岡県東部 Hóa quyền am cung Mệnh 7 bính nhóm máu A tướng con gái mũi to Thần tài ngay ram tứ ân đức kẻ Tu vi thang chiều hóa giải nhà có sát khí Dinh So con Tuổi Dậu ông Táo Linh giếng tên đẹp văn phòng phong thuỷ ban công Giac cau tang tai cặp đôi nhân mã thiên yết mùng o Lưu Thiên Mối tướng bần hạ chí đèn trung thu tháp