• Hành: Hỏa Loại: Thiện Tinh Đặc Tính: Phúc hậu, từ thiện, nhân đạo, có đức hạnh, giải trừ được bệnh tật, tai nạn nhỏ
  • Sao Nguyệt Đức có thể giải trừ được những bệnh tật nhỏ và tai họa nhỏ, mang lại một số may mắn, hỷ sự. Là một thiện tinh giải trừ được tai ương hiểm họa.

Việt Nam Hội Yên trang trí Làm Sao Hữu Bật thái Sao Thiên Đồng lưỡng thần chú Ma Y Cung Курскакброситьпить Hội Khám LUẬN ánh sáng đèn giấc Cung Dần Sao Thiên Riêu イーラ パーク 静岡県東部 Lộ Đổng công gia vận hạn mơ thấy ếch boi tinh hop diếu ca gi Ạtổn kỳ cung Kim Ngưu hợp với cung nào Đi thi Cửa Sổ Tai đàn ông miệng bé toàn giấc mơ thấy nhẫn giai mong cung hoàng đạo Tâm thất Luận đoán gio Tiết Bạch Lộ Thạch Lựu Mộc lông mày hướng giường ngủ sửu mùi Sao Hóa kị Sao nguyet duc