• Những người quan niệm có thần linh trên thế gian đều cho rằng những nơi như chùa, miếu, đền thờ, đạo quán, nhà thờ là nơi gần thần linh nhất, là nơi trấn quỷ diệt tà, vì thế ở đó sẽ có cảm giác an toàn. Trên thực tế, những nơi gần chùa miếu, đền thờ
  • Sao Thiên Mã chỉ người đa tài, có khả năng trong nhiều lãnh vực, lại tháo vác, bén chạy, may mắn. tên thường gọi là Mã, thuộc loại quý tinh.

SAO THIÊN RIÊU 3 hình dáng mũi lý tuổi quý hợi Sao Triệt toàn để em rời xa huyền bí mơ thấy rắn Đặt tên hay mơ thấy cổ Cua tên cho con quý tướng ngũ đoản sinh mệnh 4 bao hieu lợp mái Ngày Tận Thế dân Thực Sơn ông Táo شبكةالشيعةالعالمية ts Đằng sơn 12 cung hoàng đạo khi chụp ảnh tự sao thien phu HỮU BẬT quỷ thần Kiêng kỵ đầu năm giếng Tứ trụ mơ thấy chiếc hộp cây cát tường ma La so 100 người có gương mặt đẹp nhất thế may man bài cúng rằm tháng 7 cung mệnh tãƒæ 480 Vương Đình Chi vô gia cư sự Bạn biết gì về lễ hội đền Hùng Thiên tướng số sướng mÃƒÆ o