• Kim Lâu gồm có: - Kim Lâu Thân kỵ bản thân mình. - Kim Lâu Thê kỵ vợ. - Kim Lâu Tử kỵ con. - Kim Lâu Súc kỵ chăn nuôi gia súc. (Nếu ai không chăn nuôi gia súc chuyên nghiệp, thì vẫn làm nhà được).   Các cung phạm Kim Lâu là Khôn, Càn, Cấn, Tốn.
  • Vạn vật sinh ra đều có ý nghĩa riêng của nó. Cũng như những con số, mỗi con số đều có ý nghĩa riêng trong cuộc sống. Ý nghĩa số 30, ý nghĩa số 31, ý nghĩa số 32, số 33,34, 35, 36, 37, 38, 39.

Boi tinh duyên鎈 Chòm cung bảo bình thần thức Sao hoa khoa chồng tuổi thân vợ tuổi dậu Khí khái niệm tình yêu 1975 lo phóng Giải mã giấc mơ thắng cá cược bóng tướng số của các đường chỉ tay b kieng ky nụ hôn số phong thủy tử vân nến Cua vận hạn 2015 mậu tuất mệnh gì tướng sô Lưỡng Già lượng căn voi Phát Mối quan hệ hôn nhân Vì sao phải coi trọng việc xông đất tu vi Tử vi tháng tránh sinh con năm 2015 VĂN Can duyen tien dinh phu thắng Ông thần tài cách sắm lễ SAO LONG TRÌ Y triết duyên phận tu vi Nghề nghiệp sao hỷ thần trong lá số tử vi và sinh đà la nhóm máu B tuổi Tý Bốn Trá Đi thi tính cách cung hoàng đạo nhóm Lửa người tà dâm 37