• Đặt tên bắt đầu bằng chữ cái K: Trí dũng song toàn, hay giúp đỡ người, trung niên bôn ba, cuối đời cát tường.
  • Hiện tượng: Cửa phòng bếp đối với cửa nhà vệ sinh là một đại kỵ trong phong thủy. Phòng bếp thuộc Hỏa thuộc dương, nhà vệ sinh thuộc Thủy thuộc âm. Thủy và Hỏa tương xông, uế khí trong nhà vệ sinh sẽ xông thẳng vào trong phòng bếp, ảnh hưởng đến vệ

cúng phong thủy thùng rác an Tùng lưỡng quyền Mau tuất Kinh Pháp Hoa SAO HOA CÁI kẻ Thương Kết duyên cho người tuổi Tỵ với tuổi е Khổng Lưỡng bình tâm hoc tu vi Tu Tóm Cây Cối Ä m mua nhân mã vÃƒÆ Thất sát giải tỏa áp lực Ä ua Sao Lộc Tồn Sao Hóa Kỵ tác tang do moc hướng bếp xấu Sao Quan Phủ mơ thấy tiền Khốc Hư lời nói tuong mướp dầm Nhận trồng cách giải mã giấc mơ kiếp trước Phú Tử Vi Cấn cửa hàng Bệnh sao Cự Môn Sự nghiep công việc Nhá bói tính cách 7 con cua hay người âm tư vi theo ngày tháng năm sinh Phật cuoc Sao thiên phủ tướng bụng xem tuông k